Ścieżka - Kozanów

Mapka - utwardzenie ścieżkiRada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. złożyła wniosek o „Utwardzenie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską” w ramach kart zadań inwestycyjnych na rok 2017 oraz 2018. Realizacja tego zadania znalazła swoją kontynuację w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli 2018 jako postulat zgłoszony podczas spotkania przedstawicieli Rady Osiedla z Prezydentem Wrocławia Panem Rafałem Dutkiewiczem.

Utwardzenie w/w przejścia zostanie wykonane w roku 2018 jako tymczasowy przedept w technologii szutrowej (wysypanej żwirem lub kruszywem) z uwagi na to, że część działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na tereny edukacyjne (informacja Z Wydziału Inżynierii Miejskiej) Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów-Popowice Płn. zaproponowała wykonanie wariantu nr 1.