Postój Taxi ul. Dokerska

W dniu 22 listopada 2017 na V sesji Rady Osiedla, jeden z Radnych Pan Marek Glibowski zgłosił konieczność skrócenia postoju taksówek przy ul. Dokerskiej ze względu na to, że w tym miejscu oprócz taksówek mogłyby parkować inne pojazdy np. klienci Centrum Handlowego Viktor i mieszkańcy osiedla. Protokół z V sejsji Rady Osiedla.

Pismo ws. skrócenia postoju taksówekW związku z tym, Rada Osiedla zdecydowała o konieczności wystosowania pisma w tej sprawie do ZDiUM-u. Stosowny dokument został sporządzony przez Zarząd Rady Osiedla w dniu 04 grudnia 2017.

Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miasta Wrocławia odpowiedział na nasze pismo w dniu 24 stycznia 2018. Po przeprowadzeniu przez Wydział Inżynierii Miejskiej wizji w terenie został sporządzony projekt skrócenia postoju taksówek do 20 m. Projekt został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tej chwili informacje o zmianie długości postoju taksówek zostały przekazane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w celu realizacji.

Poniżej kilka zdjęć postoju taksówek przy ul. Dokerskiej

Postój Taxi - 1 Postój Taxi - 2 Postój Taxi - 3 Postój Taxi - 4 Postój Taxi - 5