WBO 2019

Drodzy Mieszkańcy! Od 20 września do 07 października odbędzie się głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy z was może zagłosować – nawet dzieci! Wystarczy mieć PESEL. Każdy mieszkaniec Wrocławia może oddać głos na dwa projekty DUŻY – ponadosiedlowy i MAŁY – osiedlowy. My zachęcamy do zagłosowania na poniższe projekty.

PROJEKT PONADOSIEDLOWY NR #255

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28

Integracyjny plac zabaw przy ZS 21 ul. Ignuta 28 – to bezpieczne miejsce, które pod względem technicznym i architektonicznym będzie dostępne dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

Plac zabaw powstanie na terenie ZS 21, gdzie czas mogliby spędzać uczniowie szkoły w ramach zabawy i pracy terapeutycznej, ale także wszyscy okoliczni mieszkańcy. Na placu znajdować się będą przyrządy wspierające rozwój motoryki, równowagi, koordynacji ruchowej a także rozwój poznawczy.

Z cała pewnością takie miejsce będzie miało pozytywny wpływ na jego użytkowników, jednocześnie integrując lokalną społeczność. Plac zabaw da możliwość aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne bawiły się razem, a nie obok siebie.

Więcej informacji na www.wbo255.pl

PROJEKT OSIEDLOWY NR #323

SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach

Planujemy stworzyć zieloną przestrzeń rekreacji letniej i zimowej. Przestrzeń byłego zbiornika p.poż., która obecnie jest miejscem niebezpiecznym i nieestetycznym, wraz z najbliższym otoczeniem tj. nasypem wykorzystywanym w zimie jako górka saneczkowa, zmieniłaby się w doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji.

Najważniejsze założenie jest takie, aby z jak najmniejszą ingerencją w naturalne walory przyrodnicze i kulturowe przyczynić się do przeobrażenia zdewastowanej części terenu oraz poprawić jego funkcjonalność.

Elementy projektu ułożyliśmy według ważności i kolejności, w jakiej chcemy je realizować. Najbardziej zależy nam na zagospodarowaniu miejsca niebezpiecznego i zaniedbanego, jakim jest pozostałość po dawnym zbiorniku p.poż.

Więcej informacji na www.wbo323.pl

PROJEKT PONADOSIEDLOWY NR #237

PopoWBOWyznaczenie 17 południka przez miasto WROCŁAW oraz markera na Polanie Popowickiej

Projekt zakłada stworzenie markera, wyznaczającego 17 południk na Polanie Popowickiej oraz słupów na linii południka, na głównych ulicach Wrocławia. Byłaby to kolejna atrakcja turystyczna miasta ale również element edukacyjny dla uczniów, na plenerowe lekcje geografii. Marker byłby betonowym półkolem, ustawionym na linii S-N. Na obwodzie półkola znajdowałyby się nazwy miast, krajów i mórz, przez które przebiega 17 południk oraz odległości do nich od Wrocławia. Granitowe słupy byłyby na przecięciu głównych ulic z 17 południkiem a przy nich tablice informacyjne i nasadzenia drzew.

Więcej informacji na www.mojepopo.org.pl/wbo-2019-na-popowicach/

PROJEKT OSIEDLOWY NR #55

POPOENERGIA – OŚWIETLENIE POLANY I PARKU POPOWICKIEGO

– oświetlenie głównej alejki na polanie oraz w parku popowickim (łączna długości alejek do oświetlenia to prawie 1,5 km)
– główna alejka prowadzącą przez park i polane w stronę placu zabaw dla najmłodszych dzieci (długość ok. 330 metrów)
– aleja wokół polany (długość ok. 1155 metrów)
– montaż skrzynki elektrycznej zamykanej na klucz z możliwością podpięcia przedłużacza na wysokości wejścia na teren polany

Więcej informacji na www.mojepopo.org.pl/wbo-2019-na-popowicach/