Informujemy, że  Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. jak co roku organizuje kolację wigilijną dla osób samotnych i ubogich mieszkających na terenie naszego Osiedla.  Spotkanie rozpocznie o godzinie 17.00 w dniu 20 grudnia 2015 r. (niedziela) w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1 .  Zapisy osób chcących wspólnie uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym przyjmowane będą w biurze ODSK „Piast”, w dniach 7-10 grudnia 2015 r.  w godz. 10.00 – 13.00 (liczba miejsc ograniczona),   po okazaniu dowodu osobistego.