Informujemy, że 28 września 2015 rusza głosowanie na projekty WBO 2015, które pomyślnie  przeszły weryfikację w UM Wrocławia. Największym, zgłoszonym w  kategorii projektów dużych tj.  progu kwotowym   500 tys. – 2 mln zł przeznaczonym do realizacji na terenie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice  Płn. jest projekt nr 427 o nazwie BIO Park Doliny Ślęzy: ekologia, rekreacja i zielone sąsiedztwo. Jest on szczególnie popierany przez Radę Osiedla w związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców osiedla do glosowania za nim.

Slajd12015_08_25_plakat2

Kolejnym projektem w kategorii dużych  na terenie osiedla to:

Nr 594 Przebudowa parkingu gruntowego na parking wykonany z nawierzchni asfaltowej lub z tzw. kostki Bauma przy ul. Pilczyckiej 126, 126a, 128, 130, 132, 134, 136, 138.

W kategorii projektów średnich, mieszczących się w progu kwotowym 150 tys. – 500 tys. zł zgłoszono do realizacji na naszym osiedlu wymienione poniżej:

Nr 186 USPOKOJENIE RUCHU I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Nr 422 Skateplaza przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Nr 450 Projekt rozbudowy kompleksu sportowego otwartego dla mieszkańców

Nr 565 Ułożenie nowej nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Niedźwiedziej ( od rogu ul. Legnickiej do ul. Jeleniej ) oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów .

Nr 735 Integracyjny plac zabaw dla dzieci -Kozanów

W kategorii projektów małych, mieszczących się w progu kwotowym  do 150 tys. zł zgłoszono :

Nr 281 Montaż ławek oraz koszy na śmieci wokół Stadionu Miejskiego we Wrocławiu

Nr 340 WSPINAJ SIĘ PO ZDROWIE – linowy plac zabaw w Parku Popowickim

Nr 501 Poszerzenie parkingu.

Nr 547 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Wejherowską na wysokości ul. Bobrzej 44, przy SP nr 3.

Nr 699 Wydzielenie drogi dla rowerów z ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Warciańską i Kosmonautów

Nr 719 Siłownia – plac zabaw modernizacja terenu.

Przypominamy, że można zagłosować na trzy projekty – po jednym z każdego progu kwotowego.  Szczegółowe zasady glosowania na stronie internetowej WBO.