W związku z licznymi pytaniami  mieszkańców w sprawie zmiany organizacji parkowania samochodów  ul. Górniczej zamieszczamy odpowiedź Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM Wrocławia Pani Elżbiety Urbanek na interpelację  złożoną przez Przewodniczącego Rady Osiedla Pana Henryka Macałę.

InterpelacjaOdpowiedźOdpowiedź na interpelację_0002