Rada Osiedla - sala posiedzeń

Szanowni Państwo, w dniu od 23 kwietnia 2021 roku obecna, czyli VII kadencja Rady Osiedla dobiega końca. Oznacza to, że mandaty Radnych wygasają, a funkcję Rady Osiedla będzie do czasu wyborów sprawował Zarząd Osiedla. W związku z sytuacją epidemiologiczną Prezydent Wrocławia złożył do Rady Miasta uchwałę o przesunięciu wyborów na 17 października.