ODSK "Piast"

Kompleksowa Obsługa Osiedla Sp. z o.o. na wniosek mieszkańców, postawiony podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza Właścicieli lokali oraz osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne w sprawie zasad i możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, ponieważ proponowane działania mają realny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a co za tym idzie na nasze zdrowie.

Działanie realizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz z zespołem Elektrociepłowni Wrocław.

Zainteresowane osoby zapraszamy do Ośrodka Działań Społeczno – Kulturalnym „PIAST” (Dom Kultury) ul. Rękodzielnicza 1 w dniu 14.06.2018 o godzinie 17:00.