Dokumenty

Protokół z XXXIV sesji Rady Osiedla z dnia 1 lipca 2020 r.

Protokół z posiedzenia XXXIV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 1 lipca 2020r. XXXIV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała Z...
Grupa Dialogu Społecznego

Grupa Dialogu Społecznego – kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich odbyło się 20 lutego 2018 w siedzibie Rady Osiedla Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice przy ulicy Pautscha 4. Głównym tematem pierwszej części spotkania była praca nad stworzeniem „pogotowia komputerowego” d...
Grupa Dialogu Społecznego

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego

Jako przedstawiciel Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. uczestniczyłem w spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich, które odbyło się dnia 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Kołłąt...