Grupa Dialogu Społecznego

Jako przedstawiciel Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. uczestniczyłem w spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich, które odbyło się dnia 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Kołłątaja 26A.

Na spotkaniu obecnych było 14 osób reprezentujących zarówno Rady Osiedla: Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. (Konrad Postawa) oraz Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice (Damian Dudała), Urząd Miasta (Dominik Golema), stowarzyszenia „Smak Kultury”, „Popowiczanie”, „Żółty Parasol” oraz wolontariusze, Seniorzy (UTW Akademii Medycznej), przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej i sektora prywatnego.

Głównym tematem spotkania był problem w komunikacji między mieszkańcami, a urzędami i instytucjami miejskimi. Rozmawialiśmy o aplikacji MAM (Mobilny Asystent Mieszkańca), która za pośrednictwem smartfona pozwala na zgłaszanie zagrożeń drogowych, awarii np. kanalizacji czy oświetlenia, uszkodzeń zieleni miejskiej, bezdomności. W założeniu aplikacja ma być mobilnym odpowiednikiem numeru 112. Jak się jednak okazuje nie umożliwia ona zgłoszenia porzuconych lub źle zaparkowanych samochodów (zdarzenia takie należy zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – dostępną tutaj). Problemem okazał się też brak informacji zwrotnej o tym, czy nasze zgłoszenie zostało odebrane i rozpatrzone.

Kolejnym tematem było uświadomienie mieszkańców, a szczególnie osób w wieku 60+, że korzystanie z niezabezpieczonego Internetu lub z punktów dostępowych w kawiarniach, stowarzyszeniach, bibliotekach i innych punktach użyteczności publicznej nie jest bezpieczne. Długo debatowaliśmy o tym w jaki sposób pokazać problem naszej prywatności i bezpieczeństwa w sieci i doszliśmy do wniosku, że należy w najbliższym czasie zorganizować prelekcje dla Seniorów.

Ciekawym wątkiem poruszanym na spotkaniu było utworzenie „Pogotowia informatycznego”, czyli grupy informatyków i wolontariuszy, którzy byliby gotowi pomagać Seniorom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputerów i smartfonów. Takim centrum pomocy jest w tej chwili strona latarnicy.pl, gdzie na mapie można znaleźć wolontariusza pracującego w naszej okolicy. Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej zobowiązali się do poruszenia tego tematu w swoim gronie, co może zaowocować pozyskaniem studentów do pomocy w realizacji naszego pomysłu.

Ważną kwestią było też wprowadzenie nowych biletomatów MPK, które będą działały od marca tego roku, a o których nie ma żadnej informacji w lokalnej prasie, na przystankach czy w pojazdach komunikacji miejskiej. Jak stwierdził Dominik Golema „Powinniśmy się o takie informacje potykać”. Co ciekawe nowe biletomaty będą obsługiwały tylko karty zbliżeniowe. Naszym postulatem było umieszczenie informacji o nowych urządzeniach w Gazecie Wrocławskie, Metrze lub Gazecie Senior, by każdy Wrocławianin mógł na spokojnie zapoznać się z instrukcją obsługi nowych biletomatów.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem naszych pomysłów oraz wniosków, które zostały przekazane do reprezentanta Urzędu Miasta. Dodatkowo zauważyliśmy, że nie ma jednej strony internetowej, która informowałaby o wydarzeniach na terenie miasta. Mamy witryny Wroclaw.pl, Wrocław Rozmawia, TuWrocław.com i wiele innych witryn urzędów oraz instytucji, a brakuje jednego scentralizowanego informatora miejskiego.

Notatkę przygotował:
Konrad Postawa

1 thought on “Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego

Comments are closed.