Grupa Dialogu Społecznego

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego

Jako przedstawiciel Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. uczestniczyłem w spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich, które odbyło się dnia 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Kołłąt...