Dokumenty

Protokół z posiedzenia XIV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 02 lipca 2018r.

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. na dodatkowym posiedzeniu w dniu 02.07.2018r. przy frekwencji 12/20 radnych, poddała głosowaniu projekty Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia dot. sprzedaży napojów alkoholowych.

  1. Uchwała nr LVII/1360/18 zaopiniowana pozytywnie (za 6 głosów, przeciw 5, wstrz.1),
  2. Uchwała nr LVII/1361/18 zaopiniowana negatywnie (za 4 głosy, przeciw 8),
  3. Uchwała nr LVII/1362/18 zaopiniowana negatywnie (za 1 głos, przeciw 9, wstrz.2).

Ponadto radni otrzymali ankiety dotyczące konsultacji „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz