„W rękach dzieło” przy Rękodzielniczej – nasi sąsiedzi artyści – zajęcia malarskie i fotograficzne – warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Taki pejzaż, nasz – zapraszamy na plener malarski nad niezwykłym stawem, na osiedlu Pilczyce, który będzie prowadzony pod kierunkiem zawodowych artystów plastyków Macieja Myrdzio – malarstwo akrylowe i Stanisława Przewłockiego – akwarela, mieszkańców Gądowa i sąsiednich Maślic. Zajęcia będą poprzedzone wykładem i prezentacją Jadwigi Jasińskiej-Sadury, na temat Pejzażu w sztuce. Warsztaty potrwają od 18 do 23 sierpnia 2020 roku i odbywać się będą nad stawem pilczyckimi oraz w ODSK Piast, ul. Rękodzielnicza 1 (zbiórka codziennie), w godz. 10.30 – 13.00 (jedne zajęcia, 22.08.20 odbywać się będą po południu w godz. 17.00-19.30). Projekt jest bezpłatny i skierowany dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, pragnących odnaleźć, albo pogłębić swoje artystyczne umiejętności malarskie.

Pilczyckie sekrety i osobliwości – zapraszamy na zajęcia ze sztuki fotografii pod kierunkiem prof. Czesława Chwiszczuka i mgr Rafała Warzechy, z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (mieszkańców Pilczyc). Chcemy odnaleźć miejsca, z przedwojennych pocztówek Pilczyc i ich współczesne odniesienia. Zapraszamy na warsztaty z materiałem fotograficznym na zadany temat i poszukiwanie osiedlowych ciekawostek wizualnych i przyrodniczych. Spotkania będą – poprzedzone wykładem na temat historii fotografii. Oferta skierowana dla chętnych odkrywania nowych możliwości sztuki fotografii i pogłębienia swoich umiejętności w tej dziedzinie. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczynać się co będą codziennie w ODSK Piast, ul. Rękodzielnicza 1 oraz w plenerze, na terenie osiedla Pilczyce w dniach 26 – 29 sierpnia w godz. 17.00 – 19.30 (jedne zajęcia przed południem 27.08.20 godz. 11.00 – 13.30 na terenie ośrodka OSWDN 12, przy ul. Dworskiej).

Na zakończenie wszystkich artystycznych spotkań wernisaż powstałych prac dla mieszkańców osiedla, w sobotę, 12 września w godz. 11.00-13.00. To wszystko w ramach antywirusowej kuracji – tuż przed końcem wakacji!!!

Zapisy pod adresem: odskpiast@gmail.com – do 14 sierpnia br.