Baner - notatka z przebiegu konsultacji FO

Notatka z przebiegu konsultacji społecznych II Edycji Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023 w Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.


Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego oraz harmonogram ich przebiegu opublikowaliśmy na stronie WWW Rady Osiedla, na profilu Facebook, a także umieściliśmy na dwóch tablicach ogłoszeń w dniu 18 marca 2022.

Na projekty zaproponowane przez mieszkańców osiedla oraz samych radnych czekaliśmy od 1 kwietnia do 4 maja 2022. Projekty można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres pilczyce@osiedla.wroclaw.pl, klasycznie poprzez umieszczenie projektu w skrzynce na listy na bramie siedziby Rady Osiedla (ul. Rękodzielnicza 1, przy wejściu do ul. Murarskiej) lub osobiście podczas dyżurów radnych w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rękodzielniczej 1.

10 maja w sali widowiskowej Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne, na którym omówiliśmy zgłoszone projekty, wstępnie oceniliśmy możliwość ich realizacji oraz zgodność z regulaminem Funduszu Osiedlowego oraz odpowiedzieliśmy na pytania mieszkańców i autorów projektów. W spotkaniu uczestniczyło pięcioro radnych: Anna Jantas, Konrad Postawa, Krzysztof Chudy, Błażej Stopka, Patryk Kosek oraz kilkunastu mieszkańców.

W ramach konsultacji mieszkańcy zgłosili 17 projektów (9 Pilczyce, 7 Kozanów, 1 Popowice) z propozycjami inwestycji na terenie osiedla. Z tego 16 projektów zgłoszono drogą mailową, a jeden został dostarczony osobiście przez mieszkankę w formie papierowej. Poniżej lista zgłoszonych projektów wraz z lokalizacją i wstępną oceną Zarządu Osiedla.

L.p. Nazwa projektu Lokalizacja Uwagi
1. Wymiana płyt chodnikowych
ulica Rękodzielnicza od numeru 18 do 24
PILCZYCE, ul. Rękodzielnicza 18-24 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
2. Reorganizacja ruchu na ulicy Tkackiej PILCZYCE, ul. Tkacka 29-69 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
3. Progi zwalniające na ulicy Tkackiej PILCZYCE, ul. Tkacka 29-69 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
4. Plac zabaw Tkacka 64-68 PILCZYCE, ul. Tkacka 64-68 Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO.
5. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na przecięciu Rękodzielniczej i Tkackiej PILCZYCE, ul. Tkacka 29 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
6. Mały plac zabaw przy Skateparku PILCZYCE, ul. Tkacka 32A W tym miejscu jest realizowana inwestycja w ramach WBO’21 nr 141, projekt niezgodny z regulaminem FO.
7. Podwórko na ulicy Szklarskiej PILCZYCE, ul. Szklarska 10-20 Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO.
8. Plac zabaw przy ulicy Koszykarskiej
na terenie ZSP 7
PILCZYCE, ul. Koszykarska 2-4 Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO.
9. Psi Plac Zabaw – Merdając Ogonkiem PILCZYCE, pomiędzy Ślęzą a Stadionem Miejskim. Teren w zarządzie ZDiUM lub ZZM, projekt zgodny z regulaminem FO.
10. Place zabaw Gwarecka – Pilczycka KOZANÓW, ul. Gwarecka 17-33 Jedna z lokalizacji w zarządzie Gminy Wrocław, projekt częściowo zgodny z regulaminem FO.
11. Przebudowa i reorganizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Dokerska z Zespołem Szkół nr 21 KOZANÓW, ul. Dokerska 9 Teren w zarządzie ZDiUM i częściowo własność prywatna – wystąpienie o służebność, projekt zgodny z regulaminem FO.
12. Zatoczki do parkowanie ulice Setna i Celtycka KOZANÓW ul. Celtycka 2-21 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
13. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Kozanowskiej po stronie ulicy Dziadoszańskiej KOZANÓW, ul. Dziadoszańska 22-42 Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO.
14. Plac zabaw przy stawie Kozanowskim KOZANÓW, ul. Połbina 3 W tym miejscu jest realizowana inwestycja w ramach WBO’21 nr 140, projekt niezgodny z regulaminem FO.
15. Nasadzenie drzew w Parku Zachodnim KOZANÓW, Park Zachodni Teren w zarządzie ZZM, teren okołomiejski, a nie osiedlowy, projekt częściowo niezgodny z regulaminem FO.
16. Nasadzenie drzew na Grobli Kozanowskiej i mała architektura KOZANÓW, ul. Celtycka 2-19 Teren wału w zarządzie Wód Polskich, projekt częściowo niezgodny z regulaminem FO.
17. Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic POPOWICE, ul. Rysia 3 Teren w zarządzie Gminy Wrocław, projekt częściowo zgodny z regulaminem FO. Wystąpiliśmy o rozwiązanie dzierżawy.

Ostatecznie 14 projektów zgodnych z regulaminem Funduszu Osiedlowego i mieszczących się na terenach należący do Gminy Wrocław zostało przekazanych do dalszych konsultacji z mieszkańcami w formie ankiety przygotowanej przez firmę SOCJOSKOP. Pełna lista projektów wraz z opisem oraz mapkami dostępna jest na stronie WWW Rady Osiedla. Ankieta w formie elektronicznej dostępna była na stronie WWW firmy SOCJOSKOP, a wersję papierową można było wypełnić w siedzibie Rady w każdy wtorek od 17.00 do 19.00. Badanie ankietowe trwało od 16 do 31 maja 2022. W ankiecie wzięło udział 385 osób. Z tego z Pilczyc – 155 osób, z Kozanowa – 58 osób i z Popowice Płn. – 153 osoby, z innych osiedli – 19 osób (te głosy nie były liczone). Poniżej lista zgłoszonych projektów wg. kolejności zaproponowanej przez mieszkańców (na podstawie oceny rangowej) oraz średnia ocena projektu. Każdy projekt można było ocenić w skali od 0 do 10.

L.p. Nazwa projektu Udział głosów Średnia ocena
1. Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic POPOWICE 14,17% 5,10
2. Wymiana płyt chodnikowych przy Rękodzielniczej 18-24 PILCZYCE 9,81% 3,58
3. Nasadzenie drzew i mała architektura na Grobli Kozanowskiej KOZANÓW 9,67% 3,55
4. Plac zabaw przy Tkackiej 64-68 PILCZYCE 7,91% 2,99
5. Psi plac zabaw – Merdając ogonkiem PILCZYCE 7,10% 2,71
6. Plac zabaw przy Koszykarskiej na terenie ZSP nr 7 PILCZYCE 6,50% 2,58
7. Zatoczki do parkowania przy ul. Setnie i Celtyckiej KOZANÓW 6,39% 2,33
8. Plac zabaw przy Gwareckiej 17-33 KOZANÓW 5,98% 2,27
9. Przejście dla pieszych na przecięciu Tkackiej i Rękodzielniczej PILCZYCE 5,90% 2,12
10. Wymiana nawierzchni chodnika przy Kozanowskiej KOZANÓW 5,89% 2,36
11. Reorganizacja ciągu komunikacyjnego od Dokerskiej do ZS nr 21 KOZANÓW 5,33% 2,34
12. Progi zwalniające na Tkackiej PILCZYCE 5,22% 1,98
13. Podwórko przy ulicy Szklarskiej PILCZYCE 5,13% 2,21
14. Reorganizacja ruchu na Tkackiej PILCZYCE 5,00% 1,82

Na podstawie powyższych danych oraz finansowej wyceny projektów, Zarząd Osiedla zaproponuje listę rangową 10 projektów rekomendowanych do realizacji w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego, a Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podejmie stosowną uchwałę na najbliższej sesji Rady Osiedla tj. 15 czerwca 2022.

Notatkę sporządził

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
Konrad Postawa