Baner - ankieta do Funduszu Osiedlowego

W ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023, mieszkańcy zgłosili 19 projektów z czego 14 zostało ocenionych przez Zarząd Osiedla jako zgodne z regulaminem Funduszu Osiedlowego i możliwe do realizacji. Poniżej lista tych projektów wraz z mapkami pokazującymi obszar inwestycji. Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu stworzenie rankingu projektów, które będą przekazana do realizacji. Możemy przekazać maksymalnie 10 projektów wycenionych na kwotę nie wyższą niż 1 455 538 zł. Wersję papierową ankiety można wypełnić na dyżurze RO we wtorek od 17.00 do 19.00. Wypełnione ankiety można wrzucić do skrzynki pocztowej Rady Osiedla od ul. Murarskiej.

Wypełnij ankietę  Wydrukuj ankietę

Projekt 1 – Wymiana płyt chodnikowych przy ulicy Rękodzielniczej 18-24 (Pilczyce)

Wymiana starych i uszkodzonych płyt chodnikowych na nowoczesną kostkę brukową oraz usunięcie schodków (stopni) na łuku od ulicy papierniczej i obniżenie krawężnika od ulicy Bednarskiej, co poprawi komfort korzystania z chodnika osobom niepełnosprawnym i rodzinom z dziećmi w wózkach. Jest to ciąg pieszy wykorzystywany przez dzieci i młodzież w drodze do szkoły, a także przez mieszkańców przemieszczających się w stronę Stawu Pilczyckiego i terenów zielonych – skwerów. Chodnik ten nie był remontowany od lat, a wiele płyt jest obluzowanych i popękanych, co jest niebezpieczne.

Oryginalny projekt – zobacz


Projekt 2 – Reorganizacja ruchu na ulicy Tkackiej (Pilczyce)

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Tkackiej w odcinku od ul. Rękodzielniczej do ul. Pilczyckiej. W godzinach porannych oraz popołudniowych na Tkackiej pojawia się dość intensywny ruch samochodowy. Dodatkowo po jednej stronie jezdni zaparkowane są samochody, co wymusza konieczność ominięcia auta jadącego nie po swoim pasie ruchu. Co do kierunku jady prosimy wypowiedzieć się w komentarzu. Autor projektu sugeruje ruch od Pilczyckie do Rękodzielniczej, czyli analogicznie jak na ulicy Hutniczej.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 3 – Progi zwalniające na ulicy Tkackiej (Pilczyce)

Ulica Tkacka jest bardzo wąska, a auta zaparkowane wzdłuż jednej z krawędzi drogi nie wpływają korzystnie na bezpieczeństwo (dzieci mogą przechodzić między autami). Z uwagi do dość duże natężenie ruch samochodowego w godzinach porannych i popołudniowych (kierowcy skracają sobie drogę jadąc w kierunku ulicy Pilczyckiej), szybko poruszające się pojazdy stanowią realne zagrożenie dla osób przechodzących przez ulicę Tkacką. Projekt zakłada umieszczenie kilku progów zwalniających na całej długości ulicy Tkackiej. O rodzaju progów i ich lokalizacji zadecydują eksperci.

Oryginalny projekt – zobacz


Projekt 4 – Plac zabaw przy ulicy Tkackiej 64-68 (Pilczyce)

Projekt zakłada wybudowanie nowoczesnego placu zabaw na zielonym skwerze przy ulicy Tkackiej, a dokładnie na podwórku pomiędzy ulicą Górniczą, a Tkacką (budynki: Górnicza od numeru 81 do 97, Tkacka od numeru 64 do 68). Miejsce to jest w tej chwili odwiedzane niemal tylko przez osoby spożywające alkohol przy zniszczonym stole do ping-ponga oraz służy za teren do wyprowadzania psów. Mieszkańcy chcieliby mieć w tym miejscu zacieniony plac zabaw dla młodszych oraz nieco starszych dzieci. Przykładowo piaskownica, huśtawka, pergola, ławki, kosz na śmieci.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 5 – Przejście dla pieszych na przecięciu ulic Tkackiej i Rękodzielniczej (Pilczyce)

Skrzyżowanie ulicy Rękodzielniczej i Tkackiej z uwagi na zaparkowane po obu stronach drogi auta jest miejscem niebezpiecznym o słabej widoczności. Miejsce to jest ciągiem pieszym łączącym Liceum Ogólnokształcące nr VI oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7. Do tego jest to dość mocno uczęszczana trasa spacerowa i rekreacyjna (rowery, łyżworolki). Projekt zakłada wyznaczenie w tym miejscu przejścia dla pieszych z wymalowanymi pasami oraz oznakowaniem pionowym, co zwróci uwagę kierowców na potencjalnych pieszych i poprawi ich bezpieczeństwo.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 6 – Podwórko przy ulicy Szklarskiej (Pilczyce)

Renowacja i aranżacja podwórka przy ulicy Szklarskiej za sklepem PSS Społem. Projekt zakłada wprowadzenie drenażu dla wody opadowej gromadzącej się przy elewacji budynku, utwardzenie i wyrównanie ścieżek (chodników), umieszczenie ławek, pielęgnację istniejącej zielenie i dodanie nowych nasadeń oraz umieszczenie tabliczek o zakazie wyprowadzania psów. Podwórko to jest dość mocno zaniedbane i od lat nie było modernizowane. Brakuje tam miejsca do wypoczynku dla mieszkańców, a w szczególności dla Seniorów.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 7 – Plac zabaw przy ulicy Koszykarskiej na terenie ZSP nr 7 (Pilczyce)

Kilka lat temu miasto zdecydowało, że kilka elementów placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nadaje się do rozbiórki, bo nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Urządzenia takie jak huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia zostały usunięte, a w ich miejsce miasto nie zaproponowało niczego nowego. Projekt zakłada przywrócenie funkcjonalności placu zabaw przed dodanie elementów małej architektury tym razem nowoczesnych i spełniających wymogi bezpieczeństwa oraz renowację istniejących elementów, takich jak piaskownica.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 8 – Psi plac zabaw – Merdając ogonkiem (Pilczyce)

Psia łąka czy też psi plac zabaw to inicjatywa mająca na celu integrację psów oraz ich właścicieli. Wyznaczone miejsce znajduje się daleko od zabudowań mieszkalnych, co stanowi atut, bo bawiące się tam psy nie będą hałasowały pod oknami. Ma to byś miejsce służące do rozwiązywania problemów behawioralnych zwierząt i dające możliwość prostej tresury. Ogrodzenie sprawi, że będzie można spuścić psa ze smyczy bez obawy o bezpieczeństwo osób postronnych i narażania się na mandat. Projekt zakłada umieszczenie na ogrodzonym terenie kilku przeszkód terenowych.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 9 – Plac zabaw przy ulicy Gwareckiej 17-33 (Kozanów)

W okolicy bloków przy ulicach Gwareckiej, Pilczyckiej oraz Dokerskiej znajduje się kilka placów zabaw. Większość należąca do spółdzielni i nie remontowana od przynajmniej kilkunastu lat. Na podwórku bloku Gwarecka 17-33 mamy dość mocno zaniedbany plac zabaw, który można wy uporządkować, odświeżyć zieleń, wymienić kilka elementów małej architektury. Ten plan zabaw ucierpiał ostatnio dość mocno podczas remontu elewacji pobliskich budynków, bo składowano tam kontenery ze sprzętem budowlanym. Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez dzieci małe i te nieco większe.

Oryginalny projekt – zobacz


Projekt 10 – Reorganizacja ciągu komunikacyjnego od ulicy Dokerskiej do ZS nr 21 (Kozanów)

Projekt zakłada zmianę organizacji ruchu na głównym ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym do ZSP nr 21 do ulicy Dokerskiej. Wydzielenie chodnika, miejsc do parkowania oraz zmiana sposobu wyjazdu do ul. Dokerskiej. Obecnie ciąg ten jest niebezpieczny, a jest to droga dzieci do szkoły. W tej chwili jest to droga jednokierunkowa, wąska z zaparkowanymi autami po jednej stronie. Duży ruch w godzinach porannych i popołudniowych stanowi zagrożenie dla dzieci idących do szkoły. Koniecznym jest zatem wydzielenie tam chodnika i miejsc parkingowych.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 11 – Zatoczki do parkowania przy ul. Setnie i Celtyckiej (Kozanów)

Na łuku jezdni na wysoko ulic Setnie i Celtyckiej częściowo parkują samochody, choć nie jest to miejsce w żaden sposób wydzielone do parkowania. Jezdnia tam jest dość szeroka (ponad 30 metrów) i nic nie stoi na przeszkodzie, by w sposób bezpieczny parkować tam samochody. Zatoczki takie pozwoliłyby na uzyskanie kilku dodatkowych miejsc parkingowych, co uratuje kolejne trawniku przed rozjechaniem przez auta parkujące na każdym dostępnym skrawku terenu. Szczególnie niebezpieczne w tym miejscu jest parkowania na pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową.

Oryginalny projekt – zobacz


Projekt 12 – Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Kozanowskiej (Kozanów)

Chodnik przy ulicy Kozanowskiej pomiędzy ulicami Setną i Bobrzańską, czyli odcinek równoległy do ulicy Dziadoszańskiej jest w fatalnym stanie technicznym. Chodnik ten z pewnością pamięta jeszcze czasy budowania osiedla Kozanów. Płytki chodnikowe są popękane, niekompletne, spoiny są wypłukane przez deszcz. Poruszanie się chodzikiem jest pod deszczu dość uciążliwe i może narażać osoby starsze na upadek. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nowoczesną kostkę brukową.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 13 – Nasadzenie drzew i mała architektura na Grobli Kozanowskiej (Kozanów)

Grobla Kozanowska do bardzo popularne miejsce do spacerów, przejażdżek rowerowych, na hulajnogach i rolkach. Niestety brakuje tam ławek, na których można by usiąść i odpocząć. Brakuje tam także koszy na śmieci, co sprawia że część mieszkańców zwyczajnie śmieci. Dodatkowo rosnące tam od prawie 100 lat dęby już się nieco przerzedziły i wymagają pielęgnacji oraz być może dosadzenia nowych drzew w miejsce tych, które nie przetrwały próby czasu. Grobla aż się prosi o zainwestowanie w małą architekturę dla polepszenia walorów rekreacyjnych.

Oryginalny projekt – zobacz

 


Projekt 14 – Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic (Popowice)

Jedynym terenem na Popowicach pozostającym pod zarządem miasta, a wiec dostępnym w ramach Funduszu Osiedlowego jest fragment działki przy zbiegu ulic Rysiej i Wejherowskiej. Miejsce to w tej chwili jest wykorzystywane jako dziki parking, mimo, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinien być to teren zieleni z przeznaczeniem rekreacyjnym. Projekt zakłada rewitalizację zieleni, nasadzenia zacieniające oraz postawienie kontenerów typu biurowego. Tak przygotowany teren ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań, realizacji celów społecznych i aktywizacji społeczności osiedla, z czasem miałoby stać się pełnoprawnym Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

Oryginalny projekt – zobacz


Wypełnij ankietę  Wydrukuj ankietę