Dokumenty

Protokół z V sesji Rady Osiedla z dnia 4 października 2017 r.

Protokół z posiedzenia V sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 4 października 2017r. V sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała. Zgłas...
Dokumenty

Protokół z IV sesji Rady Osiedla z dnia 6 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia IV sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 6 września 2017r. IV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Henryk Macała. Zgłasz...
Dokumenty

Protokół z III sesji Rady Osiedla z dnia 7 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia III sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 7 czerwca 2017r. III sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Marek Lewicki Zgłaszan...
Dokumenty

Protokół z II sesji Rady Osiedla z dnia 1 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia II sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 1 czerwca 2017r. II sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała  Zgłaszan...
Dokumenty

Protokół z I sesji VII kadencji Rady Osiedla z dnia 24 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia I sesji Rady Osiedla Piiczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 24 maja 2017r. I sesja nowo wybranej Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. – odbyła się w dniu 24 maja 2017 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 i przebiegała wg nastę...